SIA “SILAF” pamatvērtības ir:

reputation managementReputācija

SIA “SILAF” galvenā vērtība ir tā reputācija. Mums ir svarīgs mūsu sadarbības partnera viedoklis, tādēļ vienmēr esam rūpējušies un turpināsim nodrošināt kvalitatīvu sadarbības modeli saviem partneriem, lai mums nebūtu šaubu par paveikto. Mēs lepojamies ar to, kas esam un ko darām – pateicoties smagam darbam un veiksmei esam tur, kur esam, un vēl svarīgāk – esam tie, kas esam.

engagementCilvēcīgums

Uzņēmuma veiktspējas pamats ir tā darbinieki – katrs individuāli un visi kopā. Katram no mums ir sava dzīves pieredze – savi panākumi un zaudējumi, savas sasniegtās virsotnes un gūtās pieredzes. Veidojot darījumu attiecības, vienmēr paturam prātā to, ka starp jebkuriem diviem uzņēmumiem pamatā ir divu cilvēku komunikācija un sadarbība.

public opinionGodīgums un cieņa

Ir jāspēj būt godīgam ne tikai attiecībā pret klientiem, bet arī attiecībā pret sevi. Mēs uzskatām, ka jābūt godīgam un jāatzīst sev arī savi panākumi vai tieši otrādi – savas kļūdas. Aiz cieņas pret sevi un saviem sadarbības partneriem vienmēr atbildām par saviem vārdiem un darbiem. Esam likšu sev par standartu – nekļūdās tas, kas neko nedara. Šī attieksme ir palīdzējusi mums mācīties un attīstīties tālāk.

media analysisMērķtiecīgums

Mūsu uzņēmums metodiski strādā pie tā, lai sasniegtu esošos mērķus un izvirzītu jaunus. Mēs ticam, ka kvalitatīva cilvēka viena no labākajām īpašībām ir spēja pilnveidot sevi, nosakot un pārvarot jaunus izaicinājumus. Neviens nekad nav un nebūs perfekts, bet izcilus cilvēkus no viduvējības atšķir tiekšanās uz perfektumu visos dzīves aspektos.