SIA “SILAF” galvenās vērtības ir <strong>izcila reputācija, cilvēcīgums, godīgums un cieņa</strong> SIA “SILAF” galvenās vērtības ir <strong>izcila reputācija, cilvēcīgums, godīgums un cieņa</strong> SIA “SILAF” galvenās vērtības ir <strong>izcila reputācija, cilvēcīgums, godīgums un cieņa</strong>

SIA “SILAF” galvenās vērtības ir izcila reputācija, cilvēcīgums, godīgums un cieņa

Šīs pamatvērtības ir mūsu uzņēmuma stūrakmeņi, uz kuriem balstās mūsu komanda, risinot ikdienas jautājumus. Mūsu komandu veido rūpīgi atlasītu un mērķtiecīgu cilvēku grupa, kuru apvieno līdzīga domāšana un skatījums uz dzīvi.

SIA “SILAF” vadība atbalsta savu darbinieku izaugsmi gan katram individuāli, gan visiem kopā.

Uzņēmuma vadība sagaida no saviem darbiniekiem, ka viņi savu ikdienas pienākumu veikšanā ņems vērā šīs uzņēmuma vadlīnijas un pēc labākās sirdsapziņas vadīsies savu uzdevumu izpildē.